Footer menu

Bildgalleri: Älvsborgs fästning, Sverigemiddagen 2016 i Göteborg

SWEA Göteborg var värd för 2016s Sverigemiddag. Här kommer du åt bildgalleriet för utflyten till Älvsborgs fästning.

Älvsborgs fästning

Se också: goteborg.swea.org/sverigemiddagen-alvsborgs-fastning/