Footer menu

Rapport, Professional konferens

Rapport, SWEA Professional konferens i Helsingborg

Sverigedagarna i Helsingborg bjöd på många intressanta aktiviter och morgonen efter Sverigemiddagen anordnade SWEA International en SWEA Professional konferens, där ett fyrtiotal Sweor deltog.

Dagens program innehöll tre presentationer:

  • En SWEA kavalkad av Agneta Nilsson, SWEAs grundare
  • IT-tips av Vicki Almstrum, SWEA Internationals webbredaktör
  • Presentation av Swedish Press av Claes Fredriksson, ansvarig utgivare

Agneta Nilsson, SWEAs energiska och framgångsrika grundare, inledde mötet med en mycket uppskattad SWEA-kavalkad genom tiderna. Agneta berättade om SWEAs ursprung från en julmarknad i Los Angeles 1978, som sedan inspirerade till grundandet av SWEA 1979. Det har hänt mycket sedan dess! 1983 fick vi den första internationella styrelsen och idag är vi en global organisation med 7000 medlemmar, 70 avdelningar i 30 länder och vi delar ut stipendier för två miljoner kronor per år i hela världen. Vid 10 års jubileet i Los Angeles 1989 delades utmärkelsen Årets Svenska Kvinna ut för första gången.

Det fordras stort engagemang, många som hjälps åt och stora visioner när man börjar växa som organisation. Agneta talade om sina betydelsefulla medhjälpare de första 10 åren: Siri Eliasson, Gita Paterson, Eva von Usslar, Kerstin Alm, Ettan Bratt, Barbro Osher, Ingrid Wernersson, Mona Johnsson och Prinsessan Christina. De flesta är fortfarande aktiva inom SWEA.

Agneta med tre Sweor

20 minuter räckte inte till för allt, men vi kunde konstatera att utan Agneta, hennes man Gunnar, och otaligt många duktiga volontärer genom tiderna hade inte SWEA fått den spridning som vi har idag.


Nästa presentatör var Vicki Almstrum, SWEAs webbredaktör, som presenterade tre viktiga aspekter på omtänksam kommunikation, dvs koncept som är viktiga för webbplatser med andra i åtanke. Trion av viktiga idéer var:

  • Tillgänglighet: Kan alla besökare få information från webbplatsen?
  • Responsiv webbdesign: Kan man få information från webbplatsen oavsett enhet och webbläsare?
  • Laglig användning av bilder: Är alla bilder OK att ha med?

Tillgänglighet tar hänsyn till att vissa människor har bristande kunskaper, funktionshinder som blindhet, dövhet eller begränsad rörelse. Det är väsentligt att webbplatser är enkla att använda och ger information oavsett handikapp eller kunskap.

Vicki pratar om omtänksam webbdesign

Responsive design; Public Domain via Pixabay
Responsiv webbdesign är nödvändig pga dagens stora utbud av kommunikationsmedel. Användare förväntar sig kunna läsa webbsidor oavsett om de läses från stationär dator, bärbar dator, platta, eller mobiltelefon. Med responsiv webbdesign förändras layouten automatiskt beroende på besökarens skärmstorlek och skärmupplösning samt vilka funktioner webbläsaren stödjer.

Laglig användning av bilder är oerhört viktigt för SWEA. Det har redan hänt att vi har fått kravbrev med böter, då några avdelningar använt skyddade bilder och SWEA fick därför betala en ersättning. Vicki delade några källor för bilder som man får använda utan kostnad (se webbredaktionens webbplats med råd för lokala webbansvariga, webbansvariga.swea.org/copyright-publiceringsratt/). Vicki betonade vikten av att fylla på komplett information om samtliga bilder vi presenterar på SWEAs olika webbplatser.


Sist upp var Claes Fredriksson, ansvarig utgivare av tidningen Swedish Press. Swedish Press har rapporterat om Sverige och svensk design, business och kultur sedan 1929. Tidningen ges ut i i tryck och digitalt med 10 nummer per år. Sedan 2016 har SWEA en egen sida i varje nummer som vi får fylla med aktuell information, till exempel från någon av våra avdelningar eller om våra stipendiater och Årets Svenska Kvinna. Flera andra svenska organisationer presenteras i tidningen på liknande sätt. Ofta har tidningen ett tema som miljö, design eller en stad. I kommande nummer är det Los Angeles.

Artiklar i tidningen skrivs ibland på svenska och ibland på engelska, så den är intressant även för engelsktalande läsare med ett intresse för Sverige. Än så länge når Swedish Press främst läsare i USA och Kanada men med den digitala tidningen når man även andra länder.

Vi uppskattar samarbetet med Swedish Press!

Swedish-Press-201602-omslag
SwedishPress-Nov2016-SWEA


Konferensen avslutades med att Christina Hallmert, SWEAs president, tackade våra talare för deras intressanta och lärorika presentationer.


Mer information om SWEA Professional finns på webbplatsen professional.swea.org